OPTIMISM

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Anul 2016 pro­mi­te mul­te. Vom avea re­du­ceri de ta­xe cer­te, dar și creșteri ale veni­tu­ri­lor. În ultimele son­da­je veți ve­dea că unul din trei ro­mâni se aște­ap­tă la o îmbu­nă­tăți­re sem­ni­fi­ca­ti­vă a ni­ve­lu­lui de trai în anul 2016.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.