INOVAȚIE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

De­vi­ne din ce în ce mai clar atât în me­di­ul de bu­si­ness, cât și în cel so­cial că fără ino­va­re nu exis­tă pro­gres. Astfel, deși une­ori nu gândesc în ter­me­nii unor pro­ce­se ino­va­ti­ve, din ce în ce mai mul­te com­pa­nii din Ro­mânia vor mer­ge că­tre inovație, chiar da­că în mul­te ca­zuri vor fi ino­vații mici și de­se, nu ace­le ino­vații dis­rup­ti­ve ca­re atrag ate­nția pu­bli­cu­lui și a pre­sei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.