CREȘTE­RE ECONOMICĂ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

În acest mo­ment nu exis­tă ni­ci­un fac­tor in­tern ca­re să frâne­ze crește­rea economică pen­tru anul 2016 (lip­sa in­ves­tiți­i­lor o vom si­mți du­pă alegeri). Cu toa­te aces­tea, eco­no­mia glo­ba­lă pa­re să se apro­pie de un nou epi­sod de cri­ză. Prac­tic, se pu­ne pro­ble­ma când și un­de va înce­pe cri­za ba­ni­lor ief­tini.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.