ELEC­TO­RAL

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Este un an cu do­uă va­luri de alegeri, ce­le locale și ce­le le­gis­la­ti­ve. Fi­e­ca­re an elec­to­ral a avut un im­pact în piață, is­to­ric vor­bind. Mul­te lu­crări cu sec­to­rul pu­blic au fost in­flue­nța­te de alegeri. Ro­mânia vrea însă schim­ba­re, iar 2016 s-ar putea să ia­să din ti­par. Elec­to­ral înse­am­nă mai mult decât ori­când că este șan­sa noas­tră de a da pu­te­re și sem­ni­fi­cație fi­e­că­rui vot. Se întâmplă o da­tă la pa­tru ani și, chiar da­că eco­no­mic apar une­le fluc­tuații, so­cial ar tre­bui să de­vi­nă un exer­cițiu de dem­ni­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.