CREȘTE­RE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Da­că 2016 va păs­tra rit­mul bun de la fi­na­lul anu­lui trecut, cu si­gu­ran­ţă com­pa­ni­i­le vor avea evo­lu­ţii po­zi­ti­ve, la fel şi eco­no­mia în an­sam­blul ei. Asta înse­am­nă creş­teri sa­la­ria­le re­a­le, bani la buget, bani ca­re tre­bu­ie să se întoar­că ra­pid în in­ves­ti­ţii ale sta­tu­lui în sec­toa­re­le de­ja men­ţi­o­na­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.