RESPONSABILITATE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Având în ve­de­re că acum avem un gu­vern teh­no­crat, asta înse­am­nă că gu­ver­na­rea și ad­mi­nis­trația pu­bli­că ar tre­bui să se fa­că res­pon­sa­bil. Este și mo­ti­vul pen­tru ca­re fap­tul că va fi un an elec­to­ral nu ar tre­bui sa con­te­ze (ca de obi­cei, până acum).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.