ELEC­TO­RAL

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

DIRECTOR CORPORATE AFFAIRS JTI ROMANIA, MOLDOVA ȘI BULGARIA Ori­ce tip de pre­vi­zi­u­ne am fa­ce pen­tru 2016, tre­bu­ie să ți­nem cont că va fi an elec­to­ral. Mu­lți vor încer­ca să obți­nă ca­pi­tal po­li­tic, așa­dar s-ar putea să avem par­te, ca de fi­e­ca­re da­tă în anii elec­to­ra­li, de pro­pu­neri po­pu­lis­te. Vom ve­dea da­că guvernul teh­no­crat va reuși să fa­că față pre­si­u­ni­lor. Din ce­ea ce s-a ob­ser­vat până acum, a încer­cat să nu su­pe­re ni­cio par­te a spec­tru­lui po­li­tic. În plus, ime­diat du­pă închei­e­rea

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.