INOVAȚIE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ingre­di­en­tul de ba­ză al dez­vol­tă­rii so­ci­e­tății, în anul de grație 2016 și pen­tru mul­tmult timp de acum înain­te, este ino­vația, atât în pri­vi­nța mo­du­lui de in­te­ra­cți­o­na­re so­cia­lă și co­mu­ni­ca­re înăun­trul și în afa­ra co­mu­ni­tății, cât mai ales la ni­ve­lul pro­ce­se­lor de­ci­zi­o­na­le și al flu­xu­ri­lor ope­rați­o­na­le. Altfel spus, inovație în mo­dul cum de­ci­zia de­vi­ne acți­u­ne și, în ce­le din ur­mă, pro­dus și/sau ser­vi­ciu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.