RESPONSABILITATE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Este și va fi fi­rul roșu, in­di­fe­rent de cur­ba op­ti­mis­mu­lui și crește­rii. Până la ur­mă, ori­ce afa­ce­re este o pro­mi­si­u­ne. Ea ră­mâne nes­chim­ba­tă, în vre­muri bu­ne sau mai puțin bu­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.