CREȘTE­RE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Cred că ne aflăm pe o pan­tă as­cen­den­tă. Cred că mul­te din­tre frâne­le crește­rii au fost eli­be­ra­te. Ve­dem acest sen­ti­ment de optimism în ma­ga­zi­ne­le Mo­bex­pert: când cli­e­nții au încre­de­re în zi­ua de mâi­ne, sunt dis­puși să in­ves­te­as­că. În con­se­ci­nță, sun­tem op­ti­miști în le­gă­tu­ră cu ur­mă­to­rii câți­va ani și cre­dem că vom ve­dea o pe­ri­oa­dă de crește­re sem­ni­fi­ca­ti­vă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.