CREȘTE­RE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ma­re par­te din me­di­ul de afa­ceri ro­mânesc se aște­ap­tă la o pe­ri­oa­dă de crește­re. Mu­lți din­tre ma­na­ge­rii cu ca­re am in­te­ra­cți­o­nat vor­besc des­pre re­cru­tări în con­tex­tul dez­vol­tă­rii afa­ce­ri­lor. Știm cu toții că sunt zo­ne ale României în ca­re ce­re­rea de fo­rță de mun­că este mai ma­re decât ofer­ta.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.