INO­VA­RE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ino­va­rea ar tre­bui cum­va in­clu­să în pro­gra­ma șco­la­ră, ală­turi de pro­gra­ma­re. Ar fi bi­ne ca ti­ne­rii să fie edu­cați să înțe­le­a­gă că, la un mo­ment dat, pen­tru a avea suc­ces, tre­bu­ie să te des­prin­zi de ca­lea bă­tă­to­ri­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.