ELEC­TO­RAL ŞI NU PREA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Da­că exis­tă creş­te­re economică, exis­tă şi con­sum. Este im­por­tant ca acest con­sum să se îndrep­te că­tre pro­du­se şi ser­vi­cii locale. Ca­pi­ta­lul au­toh­ton tre­bu­ie spri­ji­nit de că­tre gu­ver­nan­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.