270.000 DE METRI PĂTRAȚI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

re­pre­zin­tă su­pra­fața to­ta­lă a par­cu­lui lo­gis­tic P3 Bu­cha­rest Park, din ca­re 56.000 dez­vol­ta­tă de P3 anul trecut și la înce­pu­tul aces­tui an

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.