NUNTA ALTFEL

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Goa­na du­pă un lo­cal bun pen­tru nun­tă se tran­sfor­mă pen­tru une­le cu­pluri în goa­na du­pă un loc mai de­o­se­bit pen­tru ce­re­mo­nie și pe­tre­ce­re, ca­re să le per­mi­tă mi­ri­lor să-și dea frâu li­ber ima­gi­nați­ei. Astfel, se cau­tă fos­te spații in­dus­tria­le, graj­duri de închi­riat tran­sfor­ma­te în spații de eveni­men­te ori fer­me, cu in­te­ri­oa­re cât mai sim­ple, scrie LA Ti­mes. Cei ca­re op­te­a­ză pen­tru un ase­me­nea loc pen­tru nunta lor îl pot de­co­ra du­pă cum do­resc fără a tre­bui să ți­nă se­a­ma de un stil anu­me, iar or­ga­ni­za­to­rii de nu­nți au înce­put și ei să cau­te spații ca­re să atra­gă acest tip de cli­e­nți.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.