EXIS­TĂ UN POR­TRET-ROBOT AL AN­TRE­PRE­NO­RU­LUI? AM AVUT DE CU­RÂND O DISCUŢIE LUN­GĂ ŞI PLĂCUTĂ CU O JURNALISTĂ. DIA­LO­GUL NOS­TRU A ACOPERIT PLANURI MUL­TE ŞI FOAR­TE DI­FE­RI­TE ŞI, LA UN MO­MENT DAT, A AJUNS ÎN ZO­NA ANTREPRENORIATULUI.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

apă­rut între­ba­rea: „Dacă ar fi să le dai un sfat ci­ti­toa­re­lor noas­tre care iau în cal­cul o afa­ce­re pro­prie, ce le-ai spu­ne? Cum ar tre­bui ele să fie? Ce să fa­că? La ce ar tre­bui să fie aten­te?”. În eco­no­mia ace­lei con­ver­sații nu își avea lo­cul un răs­puns lung. În timp ce îl dă­de­am, nu m-am pu­tut opri să mă gândesc în fu­gă la do­uă lu­cruri. Ce mult mă bu­cu­ră că in­te­re­sul față de antreprenoriat crește și cât de rău îmi pa­re că nu pot da un răs­puns pre­cis la între­bări de ge­nul ce­lei de mai sus, pen­tru că nu s-a in­ven­tat încă por­tre­tul-robot al an­tre­pre­no­ru­lui.

ATOTU I, CE SPUN STU­DI­I­LE?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.