4,05 MILIARDE DE LEI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

re­pre­zin­tă va­loa­rea to­ta­lă a sto­cu­lui de cre­di­te acor­da­te de in­sti­tuți­i­le financiare ne­ban­ca­re până la fi­na­lul lu­nii oc­tom­brie anul trecut

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.