CASETA CARE ÎNTOARCE CEASUL

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Câte­o­da­tă co­le­cți­o­na­rii nu se mu­lțu­mesc doar să adu­ne exemplare din obi­ec­tul pa­si­u­nii lor și să le ex­pu­nă în lo­cu­i­nța per­so­na­lă, ci re­a­li­ze­a­ză ei înșiși gad­ge­turi care se le pu­nă în va­loa­re. Un astfel de co­le­cți­o­nar este Allen Hsi­eh din Tai­wan, pa­si­o­nat de ceasuri me­ca­ni­ce, care, din do­ri­nța de a le me­nți­ne în sta­re de fun­cți­o­na­re, a proi­ec­tat și con­fe­cți­o­nat niște ca­se­te spe­cia­le în care ce­a­su­ri­le pot fi ex­pu­se și întoar­se ca să nu se opre­as­că din ti­căit. Cea mai im­por­tan­tă astfel de cre­ație, scrie New York Ti­mes, este „Luc­ky Egg“, care ara­tă ca un ou mare, este con­fe­cți­o­na­tă din plas­tic ran­sfor­sat cu fi­bre de sti­clă, a fost pro­du­să într-o se­rie li­mi­ta­tă de nu­mai 28 de exemplare și poa­te fi achi­ziți­o­na­tă de cei in­te­re­sați pen­tru su­ma de 12.000 de dolari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.