DE LA MO­DĂ LA FILM

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Nu mai e de­loc ce­va ne­o­bișnu­it să ve­zi ac­trițe re­nu­mi­te fă­când re­cla­mă ca­se­lor de mo­dă și fo­to­mo­de­le ju­când în filme, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Mai nou uno­ra dintre cre­a­to­rii de mo­dă le pla­ce să tre­a­că în spa­te­le apa­ra­tu­lui de fil­mat. Astfel, Tom Ford și-a fă­cut de­ja de­bu­tul re­gi­zo­ral în 2009, cu A Sin­gle Man, iar anul aces­ta va lan­sa Noc­tur­nal Ani­mals. Ce­le do­uă su­rori din spa­te­le bran­du­lui Ro­dar­te, Ka­te și Lau­ra Mul­le­a­vy, și-au anu­nțat de­bu­tul în ca­li­ta­te de sce­na­ris­te și re­gi­zoa­re cu Wood­shock în care au dis­tri­bu­it-o pe Kir­sten Dun­st, iar Ta­ra Sub­koff, de la Imi­ta­ti­on of Christ a scris și re­gi­zat fil­mul de groa­ză #Hor­ror, lan­sat în SUA la fi­na­lul anu­lui trecut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.