20 DE ANI DE COMERŢ MO­DERN.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

În do­me­ni­ul co­mer­ţu­lui cu bu­nuri de larg consum, străi­nii şi-au ad­ju­de­cat cea mai con­sis­ten­tă fe­lie, exis­tând pe toate seg­men­te­le – cash & car­ry, hi­per­mar­ket, su­per­mar­ket, dis­co­unt, pro­xi­mi­ta­te – nume in­ter­na­ţi­o­na­le. Mii de ma­ga­zi­ne mo­der­ne au ajuns să ru­le­ze în pri­ma jumătate anu­lui trecut cir­ca 55% din con­su­mul cas­nic, con­form in­for­ma­ţi­i­lor GfK. Ce­le 13 reţele in­ter­na­ţi­o­na­le de ma­ga­zi­ne pre­zen­te în România au ra­por­tat vânzări de pes­te 38 de miliarde de lei (8,6 miliarde de euro) pe 2014, în creştere cu 4% fa­ţă de anul an­te­ri­or.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.