CĂLCÂIUL LUI AHILE.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Comerţul ali­men­tar este do­me­ni­ul în care ni­ci­un an­tre­pre­nor ro­mân nu a reu­şit să fa­că fa­ţă pi­e­ţei, concurenţei străi­ni­lor, ce­rin­ţe­lor cli­en­ţi­lor. În alte seg­men­te­le ale co­mer­ţu­lui, fie de bri­co­laj (De­de­man), mo­bi­lă (Mo­bex­pert) sau elec­tro-IT (Altex), românii şi-au con­stru­it afa­ceri pu­ter­ni­ce, care au ţi­nut pi­ept străi­ni­lor chiar şi în pe­ri­oa­da de cri­ză. Re­tai­lul ali­men­tar este însă un do­me­niu în care şi afa­ceri străi­ne au ca­po­tat, cu toa­tă for­ţa fian­cia­ră a com­pa­ni­i­lor-ma­mă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.