700.000 DE EURO

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

re­pre­zin­tă va­loa­rea to­ta­lă a ci­frei de afa­ceri a bu­si­nes­su­lui de cos­tu­me re­a­li­za­te pe co­man­dă Ze­nonni

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.