LIFTUL DE TIP NOU

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ba­na­lul lift se tran­sfor­mă într-un spațiu plin de cu­loa­re, la iniția­ti­va unor ho­te­luri de lux. La Ca­sa Cla­rid­ge’s din Mia­mi, scrie Was­hin­gton Post, liftul s-a tran­sfor­mat într-o co­pie a bi­se­ri­cii San­to Do­min­go din ca­pi­ta­la Me­xi­cu­lui grație ar­tis­tei de ori­gi­ne cu­ba­ne­ză Con­sue­lo Cas­ta­ne­da, care a fo­lo­sit pen­tru ace­as­tă tran­sfor­ma­re fo­to­gra­fii ale in­te­ri­o­ru­lui bi­se­ri­cii. Ho­te­lul QT Syd­ney, din orașul aus­tra­lian Syd­ney, le pre­zin­tă ce­lor care ur­că sau co­boa­ră cu liftul o in­sta­lație vi­deo re­a­li­za­tă de un ar­tist abo­ri­gen, Daniel Boyd, care se schimbă în fun­cție de nu­mă­rul per­soa­ne­lor din lift, la fel cum o fa­ce și mu­zi­ca de fond, me­lo­di­i­le care ru­le­a­ză va­ri­ind de la „Are You Lo­ne­ly To­ni­ght?” a lui Elvis pen­tru o per­soa­nă la „You Can’t To­u­ch This” a lui M.C. Ham­mer pen­tru gru­puri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.