COLȚUL CE­LOR NEÎNSOȚIȚI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Cum nu­mă­rul ce­lor care preferă să mă­nânce sin­guri la res­tau­rant este în crește­re, lo­ca­lu­ri­le ame­ri­ca­ne se adap­te­a­ză ca să-i atra­gă, scrie New York Ti­mes. Aces­to­ra li se ame­na­je­a­ză fie co­lțuri de te­ra­se în zo­ne pi­e­to­na­le de un­de pot ur­mări ce se pe­tre­ce pe stradă și ci­ti li­niștiți pre­sa, fie se ex­tin­de ba­rul înspre ho­lul ho­te­lu­lui pen­tru a crea un loc pen­tru cei care vor să stea sin­guri, ori li se am­pla­se­a­ză me­se de­par­te de ușă ca să ai­bă intimitate. Alte lo­ca­luri merg până într-aco­lo încât să cre­e­ze pro­gra­me prin care câte­va per­soa­ne care vin să mă­nânce sin­gu­re sunt in­vi­ta­te în bu­că­tă­rie, un­de ma­es­trul bu­că­tar le ofe­ră mos­tre din me­ni­ul zi­lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.