CĂȚEL DE ÎMPRU­MUT

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

După ca­fe­ne­le­le care se adre­se­a­ză ce­lor care iu­besc ani­ma­le­le, dar din di­fe­ri­te mo­ti­ve nu-l pot avea pe al lor per­so­nal, a apă­rut și o apli­cație care le per­mi­te ce­lor care iu­besc câi­nii să împru­mu­te unul pen­tru o pe­ri­oa­dă mai scur­tă sau mai lun­gă de timp. Dis­po­ni­bi­lă mo­men­tan pen­tru zo­na Bos­to­nu­lui, scrie Bos­ton Glo­be, apli­cația Bark’N’Bor­row ofe­ră posibilitatea do­ri­to­ri­lor să ale­a­gă un cățel după cri­te­rii ca ra­să, nivel de dre­saj sau mă­ri­me, dar nu nu­mai, în timp ce pro­pri­e­ta­rii de pri­e­teni ca­nini pun anu­nțuri în care și-i pre­zin­tă, pu­tând astfel gă­si per­soa­ne care să ai­bă gri­jă de câi­nii lor când nu pot fi ală­turi de ei. Apli­cația a fost foar­te bine pri­mi­tă, exis­tând de­ja to­puri cu cei mai po­pu­lari câini de împru­mut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.