SCULPTURA EFEMERĂ

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

O sculp­tu­ră este, de re­gu­lă, ce­va du­ra­bil, dar în mâi­ni­le ar­tis­tu­lui po­tri­vit se poa­te tran­sfor­ma într-o cre­ație efemeră cu con­cur­sul ce­lor care vin să-i va­dă ex­po­ziția. O astfel de ex­po­ziție este cea a ar­tis­tu­lui Erwin Wurm la MAK Cen­ter for Art and Archi­tec­tu­re în Los Ange­les, in­ti­tu­la­tă „One Mi­nu­te Sculp­tu­res”. Vizitatorii care-i trec pra­gul, scrie LA Ti­mes, văd doar niște obi­ec­te pe pi­e­des­ta­luri: un pan­tof sport des­pe­re­che­at, un ani­mal de pluș, un pu­lo­văr sim­plu, o gă­le­a­tă, ori un bu­re­te de va­se us­cat ală­turi de care se gă­sesc bi­lețe­le lă­sa­te de ar­tist care le ex­pli­că cum să in­te­ra­cți­o­ne­ze cu ele creând sculp­tu­ri­le tem­po­ra­re care dau ti­tlul ex­po­ziți­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.