SIMPTOMELE:

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Echi­pa de ma­na­ge­ment ajun­se­se să poa­tă ur­mări nu­mai ac­ti­vi­ta­tea cu­ren­tă, fă­ră să mai ai­bă timp pen­tru dez­vol­ta­rea sta­te­gi­ei sau pen­tru dez­vol­ta­rea for­ţei de vânzări. Enun­ţul „dia­vo­lul stă în amă­nun­te“s-a re­găst chiar în pri­ma vi­zi­tă în de­po­zi­tul com­pa­ni­ei a con­sul­tan­tu­lui de spe­cia­li­ta­te la care an­tre­pre­no­rul a ape­lat: spa­ţiu ex­ce­den­tar şi lip­sa co­du­ri­lor şi a eti­che­te­lor pro­du­se­lor de­po­zi­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.