RE­ZUL­TA­TE­LE:

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Tre­ce­rea de la ma­na­ge­me­tul an­tre­pe­no­rial la des­cen­tra­li­za­rea de­ci­zi­ei s-a fă­cut prin bu­ge­ta­rea ac­ti­vi­tă­ţi­lor şi in­stru­i­rea co­res­pun­ză­toa­re a şe­fi­lor de de­par­ta­ment, prin trai­ning, prin in­tro­du­ce­rea fi­şe­lor de post, cu sar­cini cla­re pen­tru angajaţi, prin crearea unei or­ga­ni­gra­me şi a re­gu­la­men­te­lor in­ter­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.