SOLUŢIA:

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Re­or­ga­ni­za­rea a im­pli­cat atât schim­ba­rea con­cep­ţi­ei de ma­na­ge­ment, fă­cu­tă prin for­ţe pro­prii, cât şi dez­vol­ta­rea com­par­ti­men­tu­lui de vânzări, fă­cu­tă cu spri­ji­nul con­sul­tan­ţi­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.