COM­PA­NIE MEDIE.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

De exem­plu pro­ce­sa­to­rul de lactate Si­mul­tan, de­ţi­nut şi con­dus de Flo­rin Her­bai, are cir­ca 200 de angajaţi, o ci­fră de afa­ceri de 106 milioane de lei, ocu­pând lo­cul no­uă în topul com­pa­ni­i­lor de pro­fil în func­ţie de cifra de afa­ceri din 2014.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.