> 100 DE NAȚIONALITĂȚI 20 DE LIMBI 951,3

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

au an­ga­jații par­cu­lui de dis­tra­cții

se vor­besc la Dis­ney­land Pa­ris re­pre­zin­tă pro­fi­tul înre­gis­trat de Euro Dis­ney, com­pa­nia care ope­re­a­ză Dis­ney­land Pa­ris, în pri­me­le no­uă luni ale anu­lui trecut, în crește­re cu 8% față de anul an­te­ri­or, un fac­tor im­por­tant al creșterii fi­ind spec­ta­co­lul Fro­zen, in­spi­rat de fil­mul omo­nim

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.