PO­RȚE­LAN ANIVERSAR

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ar­ta ma­es­tru­lui bu­că­tar nu se re­zu­mă nu­mai la me­ni­u­ri­le ser­vi­te în res­tau­ran­te, ci se poa­te ve­dea și într-o co­le­cție de ve­se­lă de po­rțe­lan, atunci când pro­du­că­tori din zo­ne cu tra­diție în do­me­niu cau­tă să se pro­mo­ve­ze. Ari­ta Plus, un grup de pro­du­că­tori tra­diți­o­na­li de obi­ec­te de po­rțe­lan din lo­ca­li­ta­tea ja­po­ne­ză Ari­ta, a ape­lat la co­nați­o­na­lul lor No­buyu­ki Mat­su­hi­sa, care se nu­mă­ră, ală­turi de Ro­bert De Ni­ro, prin­tre acți­o­na­rii la­nțu­lui de res­tau­ran­te No­bu pre­zent pe cinci con­ti­nen­te, ce­rându-i aju­to­rul la crearea unei ga­me de va­se de po­rțe­lan. Ro­dul colaborării lor se nu­mește Ari­ta x No­bu, scrie The Te­le­graph, și cu­prin­de far­fu­rii, cas­tro­ne­le, bo­luri pen­tru ce­ai, un su­port pen­tru ru­lo­u­ri­le de sus­hi și un set de sa­ke, mar­când astfel ani­ver­sa­rea a 400 de ani de tra­diție în do­me­ni­ul po­rțe­la­nu­lui din zo­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.