ANA TELEFERIC

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

So­ci­e­ta­tea este pro­pri­e­ta­ra şi ope­ra­toa­rea mij­loa­ce­lor de tran­sport pe ca­blu din Bra­şov şi Poia­na Bra­şov, şi ad­mi­nis­tre­a­ză do­me­ni­ul schia­bil din Poia­na Bra­şov. În 2014 şi 2015 au fost in­ves­ti­ţi cir­ca 250.000 de euro în uti­la­je, com­po­nen­te şi echi­pa­men­te spe­ci­fi­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.