DISPONIBIL IMEDIAT

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

Pre­zen­tă­ri­le ca­se­lor de mo­dă sunt con­si­de­ra­te eveni­men­te care ara­tă ce se va pur­ta pes­te câte­va luni, însă unii cre­a­tori înce­ar­că să schim­be acest mo­del de afa­ceri, scrie CNN. Prin­tre primii care au mers con­tra cu­ren­tu­lui se nu­mă­ră Je­re­my Scott, de la Mos­chi­no, care a in­tro­dus co­le­cții cap­su­lă în pre­zen­tă­ri­le de mo­dă în 2014, ar­ti­co­le­le ves­ti­men­ta­re din ca­drul aces­to­ra pu­tând fi achi­ziți­o­na­te imediat și nu după câte­va luni, ur­mat de Re­bec­ca Min­koff, care a pro­ce­dat la fel cu co­le­cția sa pre­zen­ta­tă la ul­ti­ma săp­tă­mână a mo­dei de la New York. Mai re­cent, Bur­ber­ry a anu­nțat că do­ri­to­rii pot să cum­pe­re o par­te din haine și ac­ce­so­rii imediat ce le-au vă­zut pre­zen­ta­te pe po­di­um, anu­nțul său fi­ind ur­mat de unul si­mi­lar fă­cut de cre­a­to­rul Tom Ford.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.