SCURT ISTORIC.

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Gru­pul Ga­ran­ti România este deți­nut de Tur­kiye Ga­ran­ti Ban­ka­si AS (TGB), cea mai mare ban­că din Tur­cia din punc­tul de ve­de­re al ca­pi­ta­li­ză­rii bur­si­e­re. În 2015, Tur­kiye Ga­ran­ti Ban­ka­si a înre­gis­trat un venit net con­so­li­dat de 3,61 miliarde li­re tur­cești (1,15 miliarde euro), în timp ce vo­lu­mul de ac­ti­ve a ajuns la 279,65 miliarde li­re tur­cești (88,53 miliarde euro). Por­to­fo­li­ul de cre­di­te, cash și non-cash a înre­gis­trat o va­loa­re to­ta­lă de 220,69 miliarde li­re tur­cești (69,87 miliarde euro).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.