TOPUL AGENȚIILOR

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Piața agențiilor de turism a fost do­mi­na­tă în anii 2000 de Hap­py To­ur, age­nție dez­vol­ta­tă de omul de afa­ceri Ni­co­lae De­me­tria­de și vându­tă că­tre fon­dul de in­ves­tiții GED. După de­bu­tul crizei, au cres­cut agre­siv mai ales Chris­tian To­ur și Eurolines. (par­te din Hap­py To­ur Gro­up)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.