4 DIRECȚII PEN­TRU 2016

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Pla­nu­ri­le grupului Eurolines pen­tru anul în curs vi­ze­a­ză con­so­li­da­rea po­ziți­ei de li­der al pi­eței de turism și încu­ra­ja­rea in­ves­tiți­i­lor în piața os­pi­ta­li­tății.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.