RADU GHEȚEA CEO AL CEC BANK

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Tre­bu­ie să fim pre­gă­tiți, pen­tru că nu știm ce o să ia­să. Per­so­nal, cred că le­gea va ieși într-o anu­mi­tă for­mă. Nu cred că ci­ne­va va mai re­tra­ge le­gea. Ape­ti­tul pen­tru cre­di­ta­re din par­tea băncilor ar putea să scadă. Nu mă re­fer la voi­nța băncilor, ci la posibilitatea băncilor de a con­ti­nua în ace­lași ritm cre­di­ta­rea. Vom fi obli­gați să gă­sim alter­na­ti­ve.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.