MIHAI BOGZA PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL BAN­CPOST

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Una dintre mo­di­fi­că­ri­le din Se­nat adu­se la le­gea dă­rii în pla­tă este pla­fo­nul de 150.000 de euro. De­ja se vor­bește că in­tro­du­ce­rea aces­tui pla­fon ar con­sti­tui o dis­cri­mi­na­re. Însă, de mu­lți ani, exis­tă un sis­tem de ga­ran­ta­re a de­po­zi­te­lor. Acum li­mi­ta este de 100.000 de euro și nimeni nu a su­sți­nut că ar fi dis­cri­mi­na­re. Nu este o pro­ble­mă de dis­cri­mi­na­re exis­te­nța unui pla­fon. Nu exis­tă ni­ci­un risc ca tot sistemul ban­car din România să dea fa­li­ment de­o­da­tă. De­cât dacă apar mai mul­te le­gi de acest tip.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.