26% DINTRE VIZITATORII

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

din ma­ga­zi­ne sunt şi cum­pă­ră­tori, în România, con­form es­ti­mă­ri­lor. Spre com­pa­ra­ţie, pe piaţa din Marea Britanie ra­ta de con­ver­sie a vi­zi­ta­to­ri­lor în cum­pă­ră­tori este de cir­ca 17%, iar în Bul­ga­ria de cir­ca 31%, în con­di­ţi­i­le în care me­dia pe in­dus­trie se pla­se­a­ză la 18% la nivel mon­dial.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.