MA­GA­ZI­NE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

are acum LPP în România, 12 dintre ele fi­ind des­chi­se în ul­ti­mul an. Pla­nu­ri­le vi­ze­a­ză des­chi­de­rea a 100 de noi spa­ţii în ur­mă­to­rii trei ani

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.