Instru­ment efi­ci­ent de mar­ke­ting, de bran­ding, de vânzări, de­pin­de de obi­ec­ti­vul fi­e­că­rui bu­si­ness. Din apri­lie o să înce­pem eta­pa de mo­ne­ti­za­re, iar fi­e­ca­re lo­ca­ţie pre­zen­tă în apli­ca­ţie, dacă va dori să ră­mână, în ba­za re­zul­ta­te­lor din pri­me­le do­uă luni

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

21- 27 MARTIE 2016

/ BMAG. RO

39

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.