Ne do­rim să fim ca alţii. Mi se pa­re un mo­ment cru­cial în dez­vol­ta­rea noas­tră, cel în care ac­cep­tăm ci­ne sun­tem și încer­căm să ajun­gem cea mai bu­nă va­rian­tă a noas­tră, să ne ac­cep­tăm si­tua­ţia, să ne ac­cep­tăm tra­di­ţi­i­le, să înce­pem să ne res­pec­tăm tra­di­ţii

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

21- 27 MARTIE 2016

/ BMAG. RO

41

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.