Dan Po­sea are 23 de ani şi a fon­dat anul trecut, împreu­nă cu So­rin Fe­tic, un pri­e­ten de 17 ani, proi­ec­tul Pro­mo­vez România, care îşi pro­pu­ne să pre­zin­te ţa­ra prin fo­to­gra­fie, prin pre­zen­ta­rea gas­tro­no­mi­ei spe­ci­fi­ce di­fe­ri­te­lor re­gi­uni, a tra­di­ţi­i­lor şi ob

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

50

BMAG. RO

/ 21- 27 MARTIE 2016

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.