Car­pat­hian 2 Whe­els Gu­i­de poa­te fi des­cris sim­plu: primul ghid tu­ris­tic din România de­di­cat că­lă­to­ri­lor pe do­uă ro­ţi. Po­ves­tea ghi­du­lui a înce­put în iar­na anu­lui 2012, în ur­ma unei dis­cu­ţii pur­ta­te între Că­lin Nu­cu­ţă şi Sa­bin Po­tin­teu, ini­ţia­to­rii proi­ect

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

52

BMAG. RO

/ 21- 27 MARTIE 2016

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.