2 Whe­els Gu­i­de.“Pe cei mai ti­neri îi sfă­tu­i­eş­te să îşi gă­se­as­că o pa­si­u­ne şi să încer­ce să o du­că la un nivel su­pe­ri­or. „La un mo­ment dat o să poa­tă de­ve­ni un job şi îl vor fa­ce cu plă­ce­re”, spu­ne el. Înain­te de lan­sa­re tot tim­pul său li­ber a fost alo­cat

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

21- 27 MARTIE 2016

/ BMAG. RO

53

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.