Că tim­pul îmi va per­mi­te im­pli­ca­rea în alt proi­ect în vi­i­to­rul apro­piat“. Tim­pul este o pro­ble­mă şi pen­tru Dra­goş, care lu­cre­a­ză doar o oră sau do­uă pe zi la si­te-ul Book­sha­ring: „Mai mult nu am”, re­cu­noaş­te el. „Une­ori, când sunt mul­te căr­ţi de apro­bat s

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

21- 27 MARTIE 2016

/ BMAG. RO

55

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.