Lo­ca­lă exis­tă companii care înţe­leg ne­ce­si­ta­tea spri­ji­ni­rii unui astfel de proi­ect. Urmă­to­rul fes­ti­val va avea loc la fi­na­lul lu­nii sep­tem­brie în acest an şi se des­fă­şoa­ră sub te­ma „To­u­ch“. „Ne ex­tin­dem con­ţi­nu­tul şi îl ra­cor­dăm la ten­din­ţe­le in­ter­na­ţi­o­na

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

21- 27 MARTIE 2016

/ BMAG. RO

57

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.