EDU­CAȚIE ARTISTICĂ LA KABUL

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Deși clă­di­ri­le Ka­bu­lu­lui mai poar­tă încă ur­me­le oro­ri­lor răz­boi­u­lui, o ar­tis­tă lo­ca­lă înce­ar­că să le înfru­mu­sețe­ze cu pic­tu­ri­le ei mu­ra­le. Artis­ta, pe nu­me­le său Sham­sia Has­sani, lu­cre­a­ză însă pe as­cuns, scrie LA Ti­mes, re­a­li­zând, cu vop­sea la spray, pic­turi cu ten­tă fe­mi­nis­tă, având în general cin­cis­pre­ze sau do­uă­zeci de mi­nu­te să ter­mi­ne până să fie ne­voi­tă să fu­gă. Sham­sia Has­sani su­sți­ne că prin acți­u­ni­le sa­le înce­ar­că să adu­că o pa­tă de cu­loa­re în oraș și să-i fa­mi­lia­ri­ze­ze pe lo­cu­i­to­rii aces­tu­ia cu ar­ta con­tem­po­ra­nă, iar în pic­tu­ri­le ei pre­do­mi­nă fe­mei­le îmbră­ca­te tra­diți­o­nal ce țin în mână in­stru­men­te mu­zi­ca­le în po­ziții care ara­tă că sco­pul lor nu e de a-i dis­tra pe alții, ci o for­mă de ex­pri­ma­re a lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.