AEROPORTUL CHANGI DIN SINGAPORE.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Cu­nos­cut drept cel mai pre­miat ae­ro­port din lu­me, aeroportul din Singapore este tran­zi­tat anual de peste 55 de milioane de pa­sa­geri, iar în ca­drul aces­tu­ia lu­cre­a­ză peste 32.000 de angajați. Pa­sa­ge­rii ce ajung în acest ae­ro­port be­ne­fi­cia­ză de căi de ac­ces la­te ca niş­te şo­se­le, ba­zi­ne cu peş­ti exo­tici, o gră­di­nă cu su­te de spe­cii de flu­turi vii, o pis­ci­nă în aer li­ber, un to­bo­gan cu pa­tru ni­ve­luri, dor­mi­toa­re, ci­ne­ma­to­gra­fe, să­li pentru jo­curi vi­deo ș.a.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.